Nugroho, D., Ubaidillah, A., & Joni, K. (2021). Electric Smart Solar Car System Based on Android. JTECS : Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem Dan Komputer, 1(1), 13 - 22. doi:10.32503/jtecs.v1i1.1427